Geotermiske anlæg

Der findes på nuværende tidspunkt tre geotermiske anlæg i Danmark:

Thisted, som blev sat i drift i 1984.

Amager, som har været i drift siden 2005.

Sønderborg, idriftsat 1. kvartal 2013.

 

Geotermiske Anlaeg 2011 01

Geotermiske anlæg i Danmark, juni 2013